Системско искоренување на корупцијата! Еднаква правда за сите! – ГЛАС за Македонија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашата борба и системско спречување на огромната корупција ќе биде жестока, неселективна и без остаток. Ние тој процес ќе го тераме до крај, бидејќи сме чисти и неизвалкани. Од безмилосниот грабеж имаме сиромаштија, малите и средни претпријатија немаат фер шанса да преживеат, немаме независни институции, немаме заштита на државните интереси.
Ова ниту една друга партија не е во состојба да го направи бидејќи се храни и расне врз корупција и присвојување на институциите. А токму во тоа е клучот за нормализација на државата.

Дојде време за трет пат, за нови луѓе. Камбаните ги бијат последните ѕвона за спас. Од нас зависи.

#ГласЗаМакедонија
#СилатаКајНародот

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *