„Охридскиот џган“ го овенча Прличе со пцојсана мачка

екој ја зел пцовисаната мачка и ја ставил на споменикот, поточно на рацете од „Прличе“.

Григор Прличев е најславен охридски поет, кој во време на својот живот за поемата „Сердарот“ бил овенчан со „Лаворов венец“ во Атина. Тој е и автор на „Охридскиот џган“ во кој ја опева простотијата и малограѓанштината на тогашен Охрид , која како што гледаме од приложеното и ден денешен е актуелна и го следи „Прличета“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *