Заврши 10-та седница на Советот на Општина Охрид

Објавено во Охрид Вторник, 08 Мај 2018 22:12

Советот на општина Охрид, на денешната седница ја прифати предложената програма за измена и дополнување на програмата за работа во областа на располагање на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Охрид за 2018,

не ја прифати Предлог-одлука за  давање согласност на одлуката за измена на статутот на ЈП „Градски гробишта“, а предлагачот ја повлече Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 697/3 КО Трпејца.

Фото Галерија

Поврзете се со нас

За нас

МX - Радио е радио станица која емитува сигнал на подрачјето на Охрид, Струга, Дебар, Кичево.