Македонијаhttp://mxradio.com.mk Wed, 23 Aug 2017 21:31:01 +0200Joomla! - Open Source Content Managementmk-mkКампања за воведување на Образование за мир во воспитно образовните институцииhttp://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/kampa-a-za-voveduva-e-na-obrazovanie-za-mir-vo-vospitno-obrazovnite-institutcii http://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/kampa-a-za-voveduva-e-na-obrazovanie-za-mir-vo-vospitno-obrazovnite-institutciiКампања за воведување на Образование за мир во воспитно образовните институции

Првата детска амбасада во светот Меѓаши започна кампања за воведување на Образованието за мир/мировното образование во воспитно образовните институции во Република Македонија.

Кампањата ќе се спроведува од 27 септември до 27 октомври. За таа цел низ цела Македонија поставени се билборди и сити лајтови со слоганот „Мирот е секој чекор“ на 6 локални јазици (македонски, албански, турски, ромски, српски и влашки).  Кампањата претставува можност да се мобилизира јавноста, да ги кренеме нашите гласови како граѓани/ки, активисти/ки, учители, воспитувачи/воспитувачки, старатели, родители, ученици, студенти, за да повикаме кон дејствување за воведување на мировното обазование како составен дел на воспитно образовниот систем.
Првата детска амбасада во светот Меѓаши се обраќа не само до медиумите туку и до воспитно-образовните институции во Македонија, општините и др. институции да се вклучат во акцијата.
Од медиумите очекуваме да посветат време за снимање на дебатни емисии, образовни емисии, детски емисии, разговори, интервјуа поврзани со значењето на мирот и мировното образование. Во Република Македонија се уште не е застапено мировното образование односно Образованието за мир. За таа цел би било добро да ги слушнеме одговорните институции МОН или Бирото за развој на образованието, што ќе и кажат на јавноста околу тоа прашање.
Нашето барање кон училиштата, за одбележување на оваа кампања во училиштата и предучилишните установи е одржување барем на еден наставен час на тема „Што е мирот”. На часот, прилагодено на детската возраст и разбирање, треба да се зборува за мирот и зошто тој е важен, што значи мирот за мене, што можам да направам секој ден да се промовира разбирање и толеранција во местото каде живеам, како можам да бидам дел од мирот во Македонија,  како можам да градам подобра иднина за сите?
Нашето барање кон МОН и Бирото за развој на образованието е да се воведе Образованието за мир како составен дел на воспитно образовниот систем. Првата детска амбасада во светот – Меѓаши работи континуирано на полето на мировното образование. Промовирајќи ги мирот и ненасилството како основни вредности во воспитно-образовниот систем  укажуваме на потребата од неопходноста мировното образование да се вгради во наставните програми во Република Македонија.
Културата на мирот почнува од себе и нашите ставови и однесување во секојдневниот живот, било да е тоа во градинката, училиштето како воспитувач, наставник или ученик, во домот како родител/старател или дете, на работа како колега или во соседството, како сосед...
Живееме во свет во кој војните и насилството се манифестираат секојдневно и не штедејќи никого. Свет во кој животите на милиони деца и млади луѓе постојано се изложени на опасности. Треба да потсетиме за сите последици кои децата ги трпат од неодговорните политики кои ги водат возрасните и кои многу често се проследени со насилства и војни. Токму затоа, ја потенцираме потребата од ненасилна трансформација на конфликтите и неопходноста се повеќе да се работи со децата и младите на полето на градењето на мирот уште од најмала возраст .
Мировното образование се темели на потребата од превенција на насилството и превенција на можни нови судири. Токму на полето на превенцијата не се преземаат доволно активности во школите и тоа е една од причините што не постои комуникација меѓу младите од различни етнички групи, кои се оптоварени со предрасуди, а тоа често завршува со конфликтни ситуации, тепачки, навредувања...а некои за жал со уште потешки последици. Од друга страна, поставувајќи го мировното образование како составен дел на образованието, почнувајќи од предучилишното па нагоре, ќе резултира со намалување на насилствата во училиштата и зајакнување на капацитетите на наставниот кадар и учениците во поглед на надминување на конфликтите, разработувајќи ги истите по ненасилен пат.
Детската амбасада Меѓаши уште пред 3 години како резултат на истражување направено во училиштата во Македонија истакна дека комуникацијата, особено меѓу младите од различни етнички заедници е битен фактор за мирот во Македонија . Доколку кон ова се додаде дека се повеќе се создаваат едноетнички училишта, може да претпоставиме дека комуникацијата меѓу младите во иднина ќе биде се помала, што веќе и се случува. Воедно, комуникацијата е битна ама не е доволна сама по себе. Истражувањето покажа дека колку поизразени се негативните етнички стереотипи и предрасуди, толку е повисок или поголем потенцијалот за директно физичко насилство. Тоа е само една од дополнителните причини поради кои треба да се воведе Образованието за мир односно со учениците и професорите да се работи на градење на мирот, развивање на ненасилна комуникација, креативна разработка на конфликти и училишни активности во кои ќе се работи на ненасилна трансформација на конфликтите.
Децата се оставени сами на себе, во општество каде социјалната неправда која им се случува пред се на семејствата и која е рамна на насилство, ги оневозможува родителите да посветат доволно внимание на нивните деца.  Но, социјалната неправда претставува само еден од изворите на насилството. А колку силно влијание имаат и медиумите, Интернетот, тоа се само дел од причините кои придонесуваат насилството да стане образец на однесување кај младите и истото да се пренесува во училиштата.
Говорот на омразата како речник во законодавниот дом и собранските комисии, говорот на омразата од страна на политичките партии се секојдневие и партиите стануваат директни креатори на негативна атмосфера и директно го потикнуваат насилството меѓу младите. Се додека продуцираат таков начин на комуникација и справување со конфликти, кои се пренесуваат директно на нивните политички и партиски следбенци и се регрутираат младинци за одредени партиски интереси, во Македонија ниту една стратегија за надминување на насилството ниту пак ваквите проекти сами по себе нема да вродат плод. Затоа е неопходно Образованието за мир да стане составен дел на воспитно образовниот систем. Затоа, иако голем број граѓански организации работат во училиштата разни проекти за намалување на насилството,  беа донесени стратегии за намалување на насилството, резултатите се едвај видливи. Само со заеднички напори може да се постигне посакуваната промена, училишта и општество без насилство.
Воведувањето на мировното образование во системот на воспитание и образоваие ќе ги охрабри младите да заземат активен став и учество во нивната средина, без насилство и со свесност за бројните видови неправди, дискриминации и насилства пренесувајќи им вештини и знаења кои се важни за градење на активен мир, граѓанско организирање и ненасилно дејствување. Ваквите активности сами по себе не можат да постигнат видливи позитивни резултати, голем исчекор во подобрување на состојбата, особено не во кратко време. Училиштата не се изолирани простори, па затоа делумен/еднонасочен пристап нема голема моќ за општествени промени. Пристапот мора да биде холистички и заеднички, неопходна е акција и од страна на МОН и Бирото за развој на образованието, затоа упатуваме апел до граѓанските организации, медиумите, институциите, да сплотиме сили и да обезбедиме училишта во кои мирот и ненасилството ке бидат основни вредности...
Поотворено и погласно треба да говориме за важноста на  мировното образование и неговото воведување во воспитно образовниот процес како содржина и мерка за превенција од насилство, како активност која ќе ја гради културата на мирот кај децата од најмали нозе.

]]>
contact@mxradio.com.mk (MX Радио)МакедонијаThu, 29 Sep 2016 09:26:46 +0200
Симпозиум во Скопје „Кураторски размени“http://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/simpozium-vo-skop-e-kuratorski-razmeni http://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/simpozium-vo-skop-e-kuratorski-razmeniСимпозиум во Скопје „Кураторски размени“

На 30 септември (петок) и 1 октомври (сабота) во организација на историчарката на уметност и кураторка Јованка Попова, и уметниците и коосновачи на Проектниот простор Прес ту егзит, Христина Иваноска и Јане Чаловски ќе биде организиран вториот дел од Интернационалниот годишен симпозиум под наслов „Кураторски размени“,

кој е реализиран во соработка со: Клуб ГЕМ (Скопје), МАД Китцхен (Скопје), Модестѕ (Токио) и Социјалниот центар „Дуња“(Скопје), а поддржан е од Министерство за култура на Република Македонија, Совет на Град Скопје и Австриска амбасада во Скопје.
Овој 5 по ред симпозиум, ја третира локалната и регионална потреба од квалитативна размена на знаење и искуства, кои се однесуваат на теоретски и уметнички истражувања, кураторски практики и едукација.
Намерата на симпозиумот е да даде увид во различни дискурзивни презентации и проекти кои преиспитуваат до кој степен институциите, јавноста и уметничката практика кореспондираат со развојните концепти за критичко курирање. Улогата и сѐ по забележителното влијание на кураторот во контекст на културната продукција воопшто, како и условеноста на неговото делување во и вон институционалните рамки, ќе бидат подложени на критичко размислување и анализа со секоја презентација и работна сесија. На тој начин симпозиумот ќе се обиде да адресира различни методологии и услови кои ја дефинираат кураторската практика како канал за социјални и политички критики и како практика изразена како логичен континуитет во процесот на поттикнување на културните, како и социо-политичките промени во современото општество.
Неодамна во рамки на симпозиумот свое излагање имаше иманетната словенечка кураторка Бети Жеровц, а во петок  со почеток од 10:30,  12:00,  13:30,  15:00 и 16:30 часот на платото пред Музејот на град Скопје закажана е аудио-тура со македонската уметничка и урбана истражувачка од Берлин, Ивана Сиџимовска под наслов  „Раскажувајќи го Скопје”, која е дел од нејзината докторска дисертација.
Истиот ден со почеток во 19 часот во клубот ГЕМ во Скопје (над кафулето Менада) отворено предавање ќе одржи Елке Красни, австриска кураторка, културна теоретичарка, урбана истражувачка и писателка, под наслов „Инволвирано: Урбани кураторски практики“ проследено со отворена дискусија.
Во сабота со почеток во 11:00 часот, па се до 14:00 во Социјалниот центар „Дуња“ (ул. Рајко Жинзифов 22, Скопје) Елке Красни ќе одржи отворена работна сесија за урбаните културни практики  во фокус на прашањето: Што е потребно за да се биде инволвиран? На работилницата заеднички ќе се работи на поимот на вклучување, кој обединува мисли и чувства.
Елке Красни, ќе направи вовед во концептот за инволвираност наспроти историите и теориите за урбаните интервенции, привремено експерименталната архитектура, социјално ангажирани уметнички практики, како и критички просторни практики. За својата презентација Красни појаснува: „Инволвирањето значи и споделување и вплеткување. Кои се импликациите и компликациите од ваквото споделување и вплеткување, односто инволвираност? Урбаното курирање е инволвирано во материјалните, социјалните, културните, политичките и економските урбани состојби. Урбаното курирање е дел од динамиката на урбана трансформација. Затоа, урбаното курирање е вмешано во, и воедно искомплицирано од состојбите во реалниот свет, во услови на глобализиран неолиберализам, постколонијализам, меѓународна миграција, нееднаков развој, и урбани кризи. Инволвираната практика, оттука, условува критичко истражување, материјалистичка анализа, трансверзална соработка. Инволвираната практика се базира врз повеќе различни распределени урбани сознанија, во мноштво. ”
Елке Красни (Елке Краснѕ) е кураторка, културна теоретичарка, урбана истражувачка и писателка. Таа е професорка на Академијата за ликовни уметности во Виена, Австрија. Нејзината теоретска и кураторската работа е цврсто вкоренета во општествено ангажираната уметност и просторна практика, урбана епистемологија, постколонијална теорија и феминистичка историографија. Во нејзината концептуално насочена и истражувачка кураторска практика таа ги преиспитува вкрстувањата меѓу уметноста, архитектурата, образованието, феминизмот, контекстот, просторните политики и урбанизмот. Нејзина цел е да даде придонес во иновациите и дебатите во овие области, преку соединување на експериментални пост-дисциплинарни сојузи меѓу истражувањето, учењето, кураторството и пишувањето.
Уметничкиот дел од докторското истражување на Сиџимовска „Раскажувајќи го Скопје. Скопје 2014: Хегемониски и спекулативни наративи“ е поврзан со неолиберални симболични урбани реконструкции, со фокус на преобразбата на градот Скопје односно ефектите на урбаното обновување врз јавниот простор. Создадена на основ на граѓаните и нивните субјективни приказни, замислени ситуации и искуства на урбаното, кои ги споделиле при прошетка со авторката, се создава шпекулативен наратив на градот, во кој се проектираат идеи за повторна проценка, преформулирање и поинакво толкување на реконструкцијата. Во комбинација со повеќе сонични опсервации, снимани на бинаурален начин, оригиналните интервјуа со граѓаните се процесираат, преведуваат и развиваат во форма на интерактивна сонична прошетка.
Ивана Сиџимовска е визуелна уметница и истражувачка на урбаниот простор. Има завршено додипломски студии на Факулетот за ликовна уметност на Педдагошкиот оддел во Скопје и магистерски студии на Факулетот за ликовна уметност Берлин – Вајзенсее, оддел Просторни стратегии. Нејзината уметничка пракса и истражување вклучува трансдициплинарна работа помеѓу уметност, архитектура и урбана социологија и најчесто е поврзана со работа во јавниот простор, притоа употребувајќи различни методи, медиуми и техники. Од 2012 таа е докторски кандидат на Баухаус Универзитетот Вајмар, Факултет за дизајн и медии.

]]>
contact@mxradio.com.mk (MX Радио)МакедонијаThu, 29 Sep 2016 09:16:16 +0200
Законот за владино рекламирање е повлеченhttp://mxradio.com.mk/mx/vesti/okhrid/zakonot-za-vladino-reklamira-e-e-povlechen http://mxradio.com.mk/mx/vesti/okhrid/zakonot-za-vladino-reklamira-e-e-povlechenЗаконот за владино рекламирање е повлечен

Владата на седница одржана вчера донела одлука да го повлече предлог-законот за медиумски и информативни кампањи, а писмено известување до пратениците било доставено доцна попладнето во 17.30 часот.

Зошто Владата се решила на овој чекор не им објаснила ниту на пратениците, ниту на јавноста. Инаку владината одлука е потпишана од вицепремерот и министер за здравство Никола Тодоров.
- Нема ниту збор околу причините за повлекување на предлог-законот. Ние тоа го бараме подолго време, но власта беше глува. Сепак можни се две работи. Прво го повлекле бидејќи се свесни дека ние ќе го блокиравме неговото носење со поднесување на повеќе од 500 амандмани, па најмалку еден месец во Собранието ќе се зборува за последиците од носењето на вакво законско решение. Исто така е можно Владата да го повлекла предложеното решени поради притисок на меѓународната заедница - вели пратеникот Томислав Тунтев од СДСМ кој жестоко го напаѓаше предложеното решение на собраниската комисија за транспорт и врски.
Предлагач на законското решение е Министерството за информатичко општество, а токму министерката Марта Арсовска Томовска пред пратениците и на јавните трибини ги бранеше понудените решенија. Но, сепак, повлекувањето не го направи предлагачот, туку Владата.
Некои медиуми објавија дека причина за оваа одлука на македонската Влада е многу остро писмо од Европската комисија упатено токму до Владата. Основната забелешка на Брисел била дека владиното рекламирање би имало силно влијание врз медиумскиот пазар, во кој Владата и досега беше најголем огласувач.
Законот за медиуми што го предложи посредникот во меѓупартиските преговори Питер Ванхауте предвидуваше медиумите да ги емитуваат бесплатно владините кампањи од јавен интерес .
Денеска ниту Владата ниту Министерството за информатичко општество не даваат одговор на прашањето зошто предлог-законот е повлечен, дали поради барањето на опозицијата или пак поради притисокот на меѓународната заедница.

]]>
contact@mxradio.com.mk (MX Радио)МакедонијаFri, 26 Aug 2016 12:17:09 +0200
Нова средба на ад-хок телото за медиумиhttp://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/nova-sredba-na-ad-khok-teloto-za-mediumi http://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/nova-sredba-na-ad-khok-teloto-za-mediumiНова средба на ад-хок телото за медиуми

Денеска напладне четворицата членови на Привремената комисија за мониторинг на медиумите ќе имаат нов состанок во обид да се договорат за тоа кој ќе биде петтиот член на ова тело.

Вчера членовите имале поединечни консултации во Агенцијата за медиуми, но заедничка средба не се остварила.
Иако вчера членовите на оваа комисија излегоа со различни ставови околу тоа што понатаму, откако беше пробиен законсиот рок за избор на петтиот член, сепак преовладува ставот дека телото треба да биде комплетирано најдоцна до среда, кога партиските лидери треба да утврдат дали има услови за избори на 11 декември.
На последниот состанок што се одржа во вторникот информираа дека не успеале да постигнат конензус за петтиот член.
Според неофицијалните информации од 10 кандидати што се јавиле на јавниот повик во потесен избор влегле Сефер Тахири и Даут Даути.
За дел од членовите на ад хок телото Даути не бил  прифатлив бидејќи беше член на Комисијата за лустрација, а додека за другите не бил прифатлив Тахири бидејќи како што забележале учествувал на партиски настани.
На предлог на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ во телото беа назначени четворица членови, Слаѓана Димишковска, Цветин Чилиманов, Љубомир Костовски и Горан Трпеновски кои со консензус треба да го одберат петтиот, кој ќе биде клучен во носењето на одлуките при гласањето.
Привремената комисија ќе треба да работи во перидот од сто дена пред избори. До неа ќе се испраќаат извештаите од мониторингот на телевизиите и радијата што го прават стручните служби на Агенцијата за медиуми, а потоа комисијата ќе цени дали медиумите известувале балансирано или не.
Денеска на седницата на Советот на Агенцијата за медиуми треба да се усвои конечната верзија на методологијата по која ќе се врши мониторингот.

]]>
contact@mxradio.com.mk (MX Радио)МакедонијаFri, 26 Aug 2016 12:14:06 +0200
Не е постигнат договор, преговорите продолжуваатhttp://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/ne-e-postignat-dogovor-pregovorite-prodolzhuvaat http://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/ne-e-postignat-dogovor-pregovorite-prodolzhuvaatНе е постигнат договор, преговорите продолжуваат

 

Уште една полноќна лидерска сеанса без резултат. На маса биле сите отворени прашања, а според Питер Ванхауте, важно е што преговите за примена на Пржино продолжуваат.

 

 

Белгискиот медијатор за примена на договорот од Пржино Питер Ванхауте, по двочасовната средба на лидерите на четирите партии во Скопје што започна на полноќ, изјави дека на средбата не е постигнат договор.

 

Според Питер Ванхауте, важно што преговорите продолжуваат уште денеска и во наредните денови на билатерално ниво, а неизвесно е кога ќе има заедничка средба на работната група.

 

"Можам да кажам дека имавме корисни разговори иако не постигнавме договор. Добро е што луѓето почнуваат да разговараат. Се надевам на најдобро, но времето притиска се очекува извештајот за напредокот и препораката" , рече Ванхауте.

 

На лидерската средба во Клубот на пратениците се дискутирало за Специјалното обвинителство, надлежностите на министрите и заменик министрите, законот за „бомбите“ и оној за таканаречените свиркачи.

 

На средбата присуствуваа Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети и Мендух Тачи, како и евроамбасадорот Аиво Орав и претставници на други амбасади.

 

Претходно премиерот Никола Груевски имаше средба со амбасадори на ЕУ кои му ја пренесле пораката од Брисел за решавање на кризата во Македонија.

 

]]>
contact@mxradio.com.mk (MX Радио)МакедонијаSat, 24 Oct 2015 08:55:29 +0200
Кривична пријава за дебарчанец за поткупhttp://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/krivichna-pri-ava-za-debarchanetc-za-potkup http://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/krivichna-pri-ava-za-debarchanetc-za-potkupКривична пријава за дебарчанец за поткуп

 

Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело „давање поткуп“, полициската станица од Дебар поднесе кривична пријава против М.Х. (39) од Дебар.

 

 

На 14 септември оваа година, пријавениот-сопственик на индивидуал- на земјоделска фирма “Чифлик Мирзо“-Дебар, на двајца вработени во Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на Република Македонија, им дал една банкнота од 50 евра. Настанот се случил во Дебар при контрола-супервизија на земјоделска површина посеана со растителни производи-пченка, луцерка и граор, за кои пријавениот до Агенција имал поднесено барање за субвенционирање.

 

М.Х. знејќи дека има разлика помеѓу посеаните земјоделски површини наведени во негово барање за 46.967 метри квадратни и фактички посеаните земјоделски површини од 37.034 метри квадратни, на службените лица од Агенцијата им дал една банкнота од 50 евра со напомена дека сака да ги почасти ручек а контролата да бидела во ред.

 

]]>
contact@mxradio.com.mk (MX Радио)МакедонијаSat, 24 Oct 2015 08:46:12 +0200
Убиство и убиство во обид во Кичевоhttp://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/ubistvo-i-ubistvo-vo-obid-vo-kichevo http://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/ubistvo-i-ubistvo-vo-obid-vo-kichevoУбиство и убиство во обид во Кичево

Поради постоење основи на сомнение за сторени казнени дела „убиство“ и „убиство во обид“, полициската станица од Кичево поднесе кривична пријава против А.С. ( 42) од кичевското село Другово.


Пријавениот, на 10-ти овој месец, со нож му нанел тешки телесни повреди на неговиот брат Арун С. (46) кој подоцна им подлегнал на повредите.  А.С. се обидел од живот да ја лиши и неговата снаа Б.С.(39) која се здобила со повреди нанесени со нож во левото рамо.
Настанот се случил околу 16 часот на плоштадот во Кичево каде сега пријавениот го забележал неговиот, сега починат брат со сопругата. Откако им се приближил од зад грб, А.С. го извадил ножот што го имал со себе и на својот брат му задал повеќе удари во пределот на вратот и лицето. Потоа, со ножот ја нападнал и снаата Б.С. нанесувајќи и неколку убоди во левото рамо. Откако го направил тоа А.С. веднаш избегал од местото на настанот.
По преземени оперативни мерки и по консултација со јавното обвинителство, полициски службеници го пронајдоа А.С. сокриен во куќа во Кичево и го лишија од слобода. Воедно, во куќата пронајден е, и одземен ножот со кој е извршено кривичното дело.
По наредба на Основното јавно обвинителство во Гостивар, врз ножот и други предмети ќе биде извршена криминалистичка обработка а во текот на денот и обдукција врз телото на починатиот Арун С.
Според првичните сознанија, можни причини за сторените дела се од психичка природа, нарушено психичко здравје и нервна раздразнетост на приведениот А.С.  Него, во 2007 година Основниот суд од Кичево му изрекол мерка упатување во установа за лекување.   

]]>
contact@mxradio.com.mk (MX Радио)МакедонијаThu, 11 Jun 2015 22:43:06 +0200
Лилјана Поповска на врши средби со сите општински организации на ДОМhttp://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/lil-ana-popovska-na-vrshi-sredbi-so-site-opshtinski-organizatcii-na-dom http://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/lil-ana-popovska-na-vrshi-sredbi-so-site-opshtinski-organizatcii-na-domЛилјана Поповска на врши средби со сите општински организации на ДОМ

 

Лилјана Поповска, предтседателка на ДОМ, со делегација од Извршниот одбор и МОДОМ, во изминатите денови имаше средби со општинските организации на ДОМ во Битола и Прилеп.

 

 

На средбите стана збор за актуелната политичка ситуација во земјата, како и за наредните самостојни активности на ДОМ, по излегувањето од владината коалиција.

 

Таа притоа подвлече дека ДОМ излезе од владината коалиција за да го помогне разрешувањето на политичката криза, за да се повлечат разумни политички потези кои ќе водат преку преодна Влада до предвремени избори, кои никој нема да може да ги оспори.

 

ДОМ продолжува самостојно во своето делување, во склад со својата програмска платформа, поддржувајќи го секој предлог и дејствие што е во интерес на граѓаните и Република Македонија. На локално ниво, нашите општински раководства одлучуваат по своја проценка за соработка во локалната власт, која е резултат од други избори, кои во многу земји се нарекуваат комунални, зашто се однесуваат за комунални работи од интерес за локалното население, изјави притоа Поповска и потсети дека ДОМ настапи самостојно на локалните избори 2013 и освои 25.000 гласови и право на своја одлука со кого ќе коалицира.

 

 

Во текот на јуни продолжуваат средбите со општинските организации на ДОМ од целата земја.

 

 

Сектор за односи со јавност на ДОМ

 

]]>
contact@mxradio.com.mk (MX Радио)МакедонијаTue, 02 Jun 2015 10:17:51 +0200
Денеска по втор пат Органски базар во Скопјеhttp://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/deneska-po-vtor-pat-organski-bazar-vo-skop-e http://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/deneska-po-vtor-pat-organski-bazar-vo-skop-eДенеска по втор пат Органски базар во Скопје

Денес е второто издание на Органскиот Базар во Скопје Сити Мол, местото каде што и овој четврток може да се купат органски производи. Втора недела по ред, граѓаните ќе може да купат се’ за своето здравје и збогатат својата трпеза со органска храна.


Ова е локација на здравјето, место каде што ќе може да се купи здрава и органска храна. Сите производители и посетители на едно место. Хармонијата од природата и денес ќе се најде на трпезата и кошничката во секое семејство.
Минатиот четврток, големата побарувачка на органска храна ги испразни полиците на Базарот што е доказ дека здравјето има ново име. Во текот на целата година што следи, секој четврток, Скопје Сити Мол ќе биде домаќин на Органскиот Базар.
Првиот Органски Базар е во организација на Скопје Сити Мол во партнерство со Беорг, во соработка со Програмата ИМЕ спроведувана од Свисконтакт и Швајцарската Агенција за развој и Соработка, поддржано од Министерство за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство на Република Македонија.
И денес сите производители на органски продукти се на едно место, а целта е доближување на здравата храна до сите оние кои се во потрага по неа. Органско овошје и зеленчук, органски производи и козметика, сето ова ќе може да се купи во Скопје Сити Мол и денес, од 10 до 22 часот. Влезот за Органски Базар во Скопје Сити Мол е од страната на ул. МАНАПО ( од страната на Карпош 3).
Скопје Сити Мол е местото каде што здравјето има ново име- Органски Базар, многу енергија и здрави продукти на едно место.

]]>
contact@mxradio.com.mk (MX Радио)МакедонијаThu, 28 May 2015 20:52:52 +0200
Прв органски базар во Македонијаhttp://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/prv-organski-bazar-vo-makedoni-a http://mxradio.com.mk/mx/vesti/makedoni-a/prv-organski-bazar-vo-makedoni-aПрв органски базар во Македонија

 

Скопје Сити Мол Ве поканува на првиот и единствен Органски Базар во Македонија, кој започнува со работа на 21 Мај 2015 година, а ќе трае во текот на целата година.

 

 

Првиот Органски Базар е во организација на Скопје Сити Мол, со партнерство на Беорг, во соработка сo Програмата ИME спроведувана од Свисконтакт и Швајцарската Агенција за развој и Соработка, поддржано од Министерство за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство на Република Македонија.

 

Отворањето на Органскиот Базар е закажано за Четврток, 21 Мај, со почеток од 11:00 часот, a на истото свое обраќање ќе има Амбасадорот на Швајцарија во Македонија, г-дин Стефан Лаѕарото, Розанди Лоу Програмски Директот на ИМЕ,  Анастасија Ашкилова од ,,Беорг, Дарко Панчевски претставник од Скопје Сити Мол, г-ѓа Валентина Колар Јовановска од Балкан Био Серт Скопје, како и дел од  организаторите и партнерите на проектот.

 

]]>
contact@mxradio.com.mk (MX Радио)МакедонијаWed, 20 May 2015 14:06:47 +0200