КОЈ И ЗОШТО Е “ЗА“ А КОЈ И ЗОШТО Е “ПРОТИВ“ ДРЖАВНИТЕ ИСПИТИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА _ 1?

Објавено во Колумна Петок, 09 Јануари 2015 10:37

- На чија штета/корист е “отпорот“ на дел од студентите и дел од професорите кон контролата на нивото на минималното ниво на знаење на студентите?

- Кој се “плаши“ од сопствената контрола на минималното ниво на академското знаење, мал дел од професорите и/или мал дел од студентите? Кој?- Дали „Законот за високото образование“ е ставен високо на агендата на одредени структури за да се манипулира?, кој ќе дозволи манипулација? Дали мами впечатокот дека дел од студентите манипулира со дел од професорите и/или дел од професорите манипулира со дел студентите? Зошто?- Зошто речиси никој од студентите и речиси никој од професори, години наназад не бараат дебата за подигање на свеста за подигање на квалитет на покажаното минимално знаење во високо образование (заклучок на берза на труд).- Зошто сега, кога се има можност за јавна дебата – дел од професорите и/или дел од студентите “не сакаат“ дебата?- Дали контролата за квалитетот на високообразовниот минимум е причина или последица?Економската логика на поставените прашања е во насока на следење на пазарот на трудот од сите страни: Држава/факултети/работодавци/идни занимање/невработени/ Во насока на пошироко информирање на: идните студенти, невработените лица, вработените на несоодветни позиции, иселените вработени на соодветни (спрема дипломата – знаење?) позиции, иселените вработени на несоодветни позиции спрема дипломата – знаење, во насока на давање на одговор на прашањата поврзани со егзистенцијата на голем број на млади луѓе, на родителите, на семејствата:Неколку предлози до:- Универзитетите во РМ,- Министерството за труд и социјала на РМ и, - Министерството за образование на РМ.- ...,

I. До високо образовните институции/ до МОН на РМ:ПредлогПоради гордост, а и поради сопствена контрола на квалитетот на знаење и проаѓање на истотото на пазарот на труд, како и постигање на цена на квалитетните кадри на пазарот на трудот во РМ, Корисно е, да, на сопствените веб страни, факултетите имаат статистички податоци за неколку прашања:- Број на досега завршени нивни студенти (по постигнат успех), - Број на вработени (невработени %) кои завршиле на нивните факултети, - Каде се вработени вработените кои завршиле на нивните факултети: а) приватни компании (%), б) државна администрација (%), в) странство (%) - Колкав процент од вработените се вработени на соодветни позиции спрема дипломата која ја поседуваат.- Колкав е бројот на поранешни нивни завршени студенти кои ја напуштиле Македонија, - Колкав е бројот (%) на поранешни нивни завршени студенти кои се надвор од Македонија а се вработени на соодвени позиции (несоодветни позиции) во странство спрема дипломата која ја поседуваат?

II. До Агенција за вработување на РМ / Министерство за труд и социјала на РМ

Предлог Поради следење на ситуацијата на пазарот на трудот на многу засегнати (избор на идно занимање, невработеност, од кои факултетите излегле, компаниите на кои им требаат соодветни кадри за вработување, берза на труд,..), Корисно е, да, во статистичките јавни податоци, во агенцијата за вработување на Р.Македонија/Завод за статистика на РМ, да се овозможат табели од типот:а) Број на невработени во Р.Македонија/ по општини /по вид на факултет, со завршено високо образование/факултет (4 или 5 годишно образование).Пример: Р.Македонија/општина Охрид - број на невработени со завршен економски факултет, - број на невработени со завршен правен факултет, - број на невработени со завршен медицински факултет - број на невработени со завршен факултет за туризам, - број на невработени со завршен машински факултет факултет, - број на невработени со ______ факултет ...б) Број на невработени во Р.Македонија/по општини со завршено високо образование/назив на факултет/ на одреден универзитет.Пример: Р.Македонија/општина Охрид- Број на невработени со завршен економски факултет/ УКИМ, - Број на невработени со завршен економски факултет/ ФОН, - Број на невработени со завршен економски факултет/ Гоце Дечев, - Број на невработени со завршен економски факултет/ Климент Охридски, - Број на невработени со завршен економски факултет/ Европски, ..- Број на невработени со завршен економски факултет/ Речица, ..- Број на невработени со завршен економски факултет/ Американ, ..- Број на невработени со завршен економски факултет/ Странство, ..- ....

Мислам дека приказ на вакви статистики ќе даде голем дел од одговорите на многу поставени прашања кои се експлоатираат како причина за потреба за “дебата“ на која не се присуствува.

За крај: Образовните процеси и во Македонија и во светот, бил некој „ЗА“ или „ПРОТИВ“ промените, сигурно ќе се развиваат во насока на што поквалитетно образовани луѓе. Промени мора да има. Механизми има. За нив ќе се погрижат одличните факултети.За факултетите да бидат одлични ќе се погрижат самите институции.За правилата мора да се грижат сите /факултетите/законодавството/пазарот на трудот/. Заклучок:Во Македонија, кај дел од луѓето перцепција „барам вработување“, „барам работа“ и „знам да работам“ - не се секогаш идентични. Во пазарната економија – секогаш.

Автор М-р Ангел Јанев Авторот е сопственик на приватен образовен центар - Охрид, 

Поврзете се со нас

За нас

МX - Радио е радио станица која емитува сигнал на подрачјето на Охрид, Струга, Дебар, Кичево.