Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Вложувањата во образованието се вложувања во иднината на нашите деца и нивно формирање како здрави личности, кои ќе бидат подготвени за современите предизвици на животот.

Токму затоа, ние на огромно задоволство ќе го спроведеме проектот:

Бесплатна здрава храна за ученици од прво до петто одделение!

Со имплементирањето на овој проект, ВМРО-ДПМНЕ директно овозможува да се субвенционираат младите семејства кои имаат дечиња и им учат од прво до петто одделение. Истовремено се поттикнуваат учениците да практикуваат здрави навики, навремено да се исхрануваат и да користат разноврсни продукти полезни за нивниот раст и развој.

Целта на проектот е избегнување на брзата храна и воведување на нови стандарди и практики. Родителите го штедат домашниот буџет, а се спокојни во однос на тоа со каков квалитет на храна се исхрануваат нивните деца. Само образовано население со здрави навики може соодветно да им одговара на предизвиците од модерното општество.

ВМРО-ДПМНЕ како и секогаш е на страна на граѓаните и одлуките кои ги носи, ги носи единствено во полза на охриѓани. Препознавајќи ја работата охриѓани заокружувајќи го бројот 5, на 21 април ќе ја дадат поддршката за убав Охрид.